Svenska för invandrare (SFI)

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska.

Du lär dig svenska så att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i vardagslivet, i samhällslivet och i arbetslivet. Du som inte kan läsa eller skriva alls ska få möjlighet att lära dig det.

Du kan kombinera dina studier med arbete, praktik eller andra utbildningar. Från och med april 2019 kommer utbildningen erbjudas på plats i Simrishamn.

Anmälan gör du via denna länk.

Du har rätt att delta i sfi:

  • från och med 1 juli det år du fyller 16 år
  • om du saknar grundkunskaper i svenska språket (gäller inte om du har danska eller norska grundkunskaper)
  • om du är folkbokförd i Simrishamns kommun.
  • om du har ett svenskt personnummer

Studievägar och kurser inom SFI

Sfi har tre studievägar, 1, 2 och 3. Studieväg 1 vänder sig till dig som inte kan läsa och skriva eller har en mycket kort studiebakgrund medan studieväg 3 vänder sig till dig som är mer van att studera. Varje studieväg består av kurser. Kurserna bygger på varandra i svårighetsgrad från A-D:

  • Studieväg 1: kurs A, B, C och D
  • Studieväg 2: kurs B, C och D
  • Studieväg 3: kurs C och D

Du är välkommen till våra studie- och yrkesvägledare på Storgatan 25 i Simrishamn. När du anmäler dig till SFI ska du ha med dig:
betyg från tidigare sfi-studier om du läst sfi i en annan kommun legitimation eller pass.

För mer information om studier på folkhögskola se nedan:

Österlens Folkhögskola
Hyllie Park Folkhögskola
Skurups Folkhögskola

Anmälan om studier på folkhögskola görs på Komvux Simrishamns vägledningscentrum finns på Fredsdalsgatan 7 i Simrishamn