Svenska för invandrare (SFI)

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska.

På SFI får du grundläggande kunskaper i det svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardagen och på arbetet. All undervisning är gratis.