Komvux som särskild utbildning

En utbildning för dig som vill förbättra eller komplettera dina kunskaper och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Komvux som särskild utbildning finns på grundläggande och gymnasial nivå.

Utbildningen omfattar:
Grundläggande nivå motsvarar obligatoriska särskolan (grundskola) med nivåerna träningsskola och grundsärskola
Gymnasial nivå motsvarande utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller specialutformade programmen i gymnasiesärskolan.

Utbildningen i särskild utbildning för vuxna består av fristående kurser där studier på olika nivåer kombineras. Vid antagning till Särvux gör man en individuell studieplan tillsammans med Komvux studie och yrkesvägledare.
Ansökan

Ansökningsblankett till Särskild utbildning för vuxna
Skicka ifylld blankett tillsammans med dina betygsdokument från grund och gymnasiesärskola till

Kommunal vuxenutbildning Simrishamn
att: Marie Nilsson
Fredsdalsgatan 7
272 35 Simrishamn

E-post; marie.x.nilsson@simrishamn.se