Kulturpedagogiska enheten

Kulturpedagogiska enheten (KPE) är samligsnamnet för kulturskolan, kulturgarantin, sommarkulturskolan och popup-verksamheten.

Dessa fyra pusselbitar verkar var för sig men även tillsammans, två eller flera.

KPE har ett trettiotal anställda som alla arbetar mot ett och samma mål: Barn och unga hörs och syns i Simrishamn.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close