Naturskolan

Till Naturskolan kommer elever från förskola till och med gymnasium för att lära mer om natur och miljö i en spännande och varierande omgivning alldeles intill Östersjön, Stenshuvuds nationalpark och Kiviks musteris äppelodlingar.

Gångväg i Haväng. Vägen är omsluten av kullar, på vardera sidan av vägen. Bruna höstlöv täcker kullarna och marken. På den vänstra sidan syns slingrande rötter och stammar. Vägen öppnar sig längre fram och där borta, anas havet och sandstäppen.

Naturskolan ligger intill Östersjön, Stenshuvuds nationalpark och Kiviks musteri. Huset byggdes 2015 och är ljust och fint. Här finns en stor lektionssal med bord och stolar, en myshörna med soffa, fåtöljer och en kamin. Det finns också ett lite mindre rum där elever kan övernatta, fem toaletter och tre duschar. Köket ligger i anslutning till lektionssalen och är fullt utrustat. Ovanför köket finns ett litet loft med utsikt över lektionssalen. Här finns det fåtöljer och ett litet skrivbord.

På tomten finns stora gräsytor med möjlighet till tältning. Här finns också en hinderbana och ett skogsparti intill havet. Intill naturskolan i nationalparken finns en grillplats. Här finns många olika naturtyper såsom lövskog, betesmarker, ängar, dammar, ljunghed, sandhed, alekärr och mosse. Vi har även möjlighet att studera musteriets äppelodlingar.

En naturskola fungerar som ett pedagogiskt stöd för andra skolor. Hit kommer klasser för att ha undervisning i en miljö som främjar upptäckarlust. Mycket fokus ligger på ett aktivt lärande genom alla sinnen. Vi tillämpar utomhuspedagogik, där praktik och teori varvas. Vi gör även skolbesök och kan hitta på aktiviteter i er närmiljö.

Simrishamn har valt att satsa på naturskolan och utomhuspedagogik eftersom forskning visar att det finns många fördelar med utomhuspedagogik. Bland annat genom förbättrade studieresultat, ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande och en ökad naturförståelse.

Alla elever i Simrishamns kommunala grundskola besöker naturskolan varje läsår enligt modellen Gröna nyckeln.

Här kan du läsa mer om naturskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Syftet med gröna nyckeln är att stärka barn och elever som tänkande individer och ge dem verktyg för att bidra till en hållbar utveckling – ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Gröna nyckeln innebär att alla elever från förskoleklass till och med årskurs 9 i Simrishamns kommunala skolor besöker naturskolan åtminstone en gång per läsår. Varje årskurs har ett specifikt program som är väl förankrat i skolans läroplaner. Fokus ligger på de naturvetenskapliga ämnena, men flera andra ämnen berörs. Gröna nyckeln:

 • Bidrar till ökad måluppfyllelse i skolan.
 • Förmedlar inspiration och kunskap för att nå ett hållbart samhälle.
 • Ger elever verktyg för att kunna ta ställning i frågor som rör miljö och samhälle.
 • Bidrar till att ge elever ett lustfyllt och undersökande arbetssätt där alla sinnen aktiveras.
 • Främjar demokratiska värderingar och människors lika värde.
 • Bidrar till att elever förstår sin omvärld och kan se sammanhang.

Utomhuspedagogik är ett arbetssätt där platsens betydelse lyfts fram och där processer studeras i sitt rätta sammanhang. Behovet av dessa förstahandsupplevelser ökar i en alltmer stillasittande livsstil. Utomhuspedagogik handlar även om att varva teoretisk kunskap med praktisk. Växelverkan mellan teori och praktik medför att fler kan ta till sig undervisningen på ett lustfyllt sätt.

Utomhuspedagogik förbättrar studieresultat och självkänsla

 • Utomhuspedagogik påverkar undervisningen genom ökad koncentrationsförmåga, minne, personlig och social utveckling. Detta kan i sin tur medföra en ökad studiemotivation, kreativitet, samarbetsförmåga, samt förbättrad självkänsla och en hälsosammare livsstil.
 • Elever som undervisas i en naturlig miljö presterar bättre i matematik, naturvetenskap, läsning och samhällskunskap.
 • Ökad fysisk aktivitet har påverkan på skrivförmåga, läsförmåga, rumsuppfattning och taluppfattning.
 • Utemiljön kan användas för att främja social kompetens, entreprenörskap, förståelse för hållbar utveckling samt skapa mening i skolarbetet.
 • Undervisning som växlar mellan inomhus- och utomhusaktiviteter leder till mer bestående kunskaper.
 • Utomhusundervisning främjar inflytande, delaktighet, reflektion och kreativt skapande.
 • Utomhusundervisning jämnar ut skillnader mellan hög- och lågpresterande elever genom att utomhusundervisningen tilltalar elever med låg studiemotivation.
 • Utomhuspedagogik ökar inlärningsförmågan.

Utomhuspedagogik ger ökad naturförståelse

 • Elever får en ökad miljömedvetenhet och större känsla för lokalsamhället om de har exponerats regelbundet för natur.
 • Elever som blir introducerade för naturbaserade aktiviteter i tidig ålder får en förståelse och engagemang för natur och miljö som vuxna. Detta är en grundförutsättning för en hållbar utveckling.
 • Tillgång till naturområden behövs för att utveckla en förståelse för ekologiska samband och en ekologisk medvetenhet.


Utomhuspedagogik förbättrar elevers hälsa

 • Regelbunden utevistelse förbättrar elevers mentala hälsa, ger ökad emotionell kontroll och impulskontroll, samt motverkar beteendeproblem. Detta gäller såväl elever med diagnoser såsom ADHD, som övriga elever.
 • Utomhuspedagogik ger ökat självförtroende, bättre förmåga att fatta beslut och samarbetsförmåga.
 • Utomhuspedagogik förbättrar elevers sociala relationer på flera sätt, bland annat genom ökad aktivitet.
 • Vistelse i naturen minskar bland annat aggressioner, ger bättre sömn och låter hjärnan återhämta sig.

Här kan du läsa mer om utomhuspedagogik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om ni vill boka in ett besök med er klass så skräddarsyr vi ett program utifrån era önskemål, ålder på eleverna och årstid. Vi kopplar gärna era upplevelser på naturskolan till det ni arbetar med i skolan. Våra teman är ofta ämnesöverskridande och samarbetsövningar är ofta ett inslag. All undervisning på naturskolan är kopplad till skolans kursplaner för att ni ska få ut så mycket som möjligt av ert besök.

Exempel på teman:

 • Havet – studera livet i havet med vadarstövlar, håv och vattenkikare.
 • Småkryp – se vad som gömmer sig under stock och sten. Hur många ben har en gråsugga egentligen och gör de någon nytta?
 • Äventyrsvandring i Ronjas fotspår – en spännande vandring där vi hjälper Ronja och Birk att klara sig ensamma i skogen.
 • Fåglar – hur klarar fåglarna vintern och hur kan de egentligen flyga? Vi gör fågelmat och tittar på fåglar med kikare.
 • Humlan – hur lever humlan och vilken nytta gör den? Vi går på humlejakt med håvar för att studera humlan på nära håll.
 • Äpplet – vi gör must och lär oss om ekosystemtjänster och hållbar odling. Vi besöker även en ekologisk äppelodling.
 • Växter – vandring för att studera hur växtligheten skiljer sig åt i olika naturtyper. Människans användning av växter då som nu. Fotosyntesen, växthuseffekten och växters uppbyggnad.
 • Eld – fysik och kemi kring eld, kolets kretslopp och eldens historiska betydelse. Kniv- och eldsäkerhet och vi gör upp våra egna eldar med eldstål. Vi täljer grillpinnar som vi sedan använder för att grilla pinnbröd som vi bakat.
 • Hållbar konsumtion – Varför är avfall ett problem? Hur leder våra konsumtionsvanor till avfall, vad händer med avfallet, och vad man själv kan göra?
 • Ekologiska fältstudier – upptäck Stenshuvuds nationalpark.
 • Hållbar energi – med koppling till FN:s globala mål nr 7 lär vi oss mer om vad som är hållbar energi och eleverna får själva presentera olika energisystem och resonera kring miljöpåverkan
 • Ekosystemtjänster – vi fördjupar oss i innebörden av ekosystemtjänster och hittar egna ekosystem i naturen. Varför är de värdefulla och vad händer om de försvinner?
 • Heden – vi lär oss om den speciella naturtypen heden i nationalparken. Vi gör fältstudier och inventerar vilka arter som finns genom två olika metoder.

Boka ett besök genom att skicka e-post. Vi är ofta ute och svarar därför inte alltid i telefonen. Givetvis ringer vi upp om ni lämnar ett meddelande. Naturskolan är öppen året runt.

Avgift 2023
Simrishamns kommunala grundskolor och fritidshem besöker naturskolan kostnadsfritt.

För övriga klasser kostar det 700 kr per timme, eller 3 500 kr för en hel dag.

Det går även bra att övernatta på Naturskolan utan extra kostnad.

Avgift 2024
Simrishamns kommunala grundskolor och fritidshem besöker naturskolan kostnadsfritt.

För övriga klasser kostar det 829 kr per timme, eller 4 140 kr för en hel dag.

Det går även bra att övernatta på Naturskolan utan extra kostnad.

Kontaktuppgifter
Kontakt Simrishamn
Telefonnummer: 0414-81 90 00
E-post: kontakt@simrishamn.se


Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret
Kulturskolan
Kulturskolan/Godsmagasinet
Stenbocksgatan 9
Simrishamn