Simrishamns skolbibliotek

Våra skolbibliotekarier samarbetar i ett team för de kommunala skolbibliotekens gemensamma utveckling och service.

För dig som är förälder och elev

Vi ger alla elever ett lånekort när de börjar i förskoleklass. Lånekortet kan sedan användas genom hela skoltiden och även för lån på de kommunala biblioteken. För att få ett lånekort ska en vårdnadshavare (eller myndig elev) skriva på ett låneavtal. Låneavtalet lämnas till skolbibliotekarien.

Låneavtal 

Önskar du få låneavtalet översatt till annat språk så kontakta skolbibliotekarien på din skola.

Låneavtal för barn (under 18 år)

Låneavtal för vuxna (fyllt 18 år)

För dig som är pedagog

Arbetar du som pedagog på någon av Simrishamns skolor? Då kan du få hjälp av din skolbibliotekarie.

Du får gärna ansöka om ett lärarlånekort, så att du kan låna böcker till dig själv eller till din klass. Det är skolan du arbetar på och inte du själv som privatperson som då ytterst ansvarar för lånen.

Lärarlånekortet gäller även för Simrishamns bibliotek och Skoldepån. Låneavtalet lämnas till skolbibliotekarien.

Låneavtal pedagoger

Skoldepå

Vi har en Skoldepå som pedagoger kan låna böcker ifrån, antingen genom egna besök på biblioteket eller genom att kontakta Skoldepån som skickar bokkassar till skolorna med kommunens postgång. Böckerna i Skoldepån är synliga i bibliotekskatalogen (Arena), men går ej att reservera där utan man måste kontakta Skoldepån. Skoldepån tar gärna emot inköpsförslag!

Fjärrlån

Behöver du som pedagog hjälp med kurslitteratur kan du be om fjärrlån när du är inloggad i bibliotekskatalogen. Fråga skolbibliotekarien om du behöver hjälp.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close