Gymnasieval

Gymnasieval och få vägledning inför framtida studier och yrkesval.

I åk 9 väljer eleverna vidareutbildning till gymnasieskolan. Gymnasieskolan erbjuder många möjligheter och det är viktigt att elev och föräldrar på olika sätt tar del av information och öppet hus för att kunna planera detta viktiga val.

Här kan du läsa mer