I skolan

Att gå i skolan tar upp en stor del av ditt liv. Trivs du inte i skolan kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på ditt problem.