Mobbning och kränkningar

Om du eller någon annan du känner har blivit utsatt för mobbning, vänd dig till en vuxen på skolan för att få hjälp.

Varje skola har en plan om hur man motverkar mobbning. Det är rektor som är ansvarig för att det inte förekommer mobbning på din skola.

Om du eller någon du känner har blivit utsatt för mobbning, ska du vända dig till någon vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, skolsköterska, kurator, rektor eller någon annan du har förtroende för.

All personal är skyldig att anmäla till rektorn om de upptäcker mobbning eller annan kränkande behandling. Detta gäller både om det är en annan elev eller en personal som kränker.

Skolan har en viktig uppgift att motverka mobbning på alla sätt, både genom ett förebyggande arbete – det vill säga jobba i förväg så det aldrig händer och genom att ingripa när det händer. Varje rektor har ett personligt ansvar för att mobbning aktivt motverkas i skolan. Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot kränkande behandling. Det är rektors ansvar att det finns en plan på din skola.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close