Tobak, alkohol och droger

En drog är något giftigt som gör den som använder det påverkad och som man kan bli beroende av.