Våld och kränkningar

Har du blivit utsatt för våld och kränkningar? Att bli illa behandlad eller att vara ett offer för våld är aldrig acceptabelt!