Kommunala Aktivitetsansvaret och Slussen

Funderar du på att börja studera igen men vet inte vilken utbildning du ska välja? Vill du ha stöd och coachning i att söka jobb?

Känner du någon som behöver hitta sin väg tillbaka till skolan eller söka arbete? Du kanske ingår i det kommunala aktivitetsansvaret där stöd för detta finns!