Kommunala Aktivitetsansvaret och Ung Sluss

Funderar du på att börja studera igen men vet inte vilken utbildning du ska välja? Vill du ha stöd och coachning i att söka jobb?

Känner du någon som behöver hitta sin väg tillbaka till skolan eller söka arbete? Du kanske ingår i det kommunala aktivitetsansvaret där stöd för detta finns!

Vad innebär Kommunens aktivitetsansvar? (KAA)

Kommunen är enligt skollag skyldig att ha kontakt med alla ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (Skollagen 29 kap. 9§). Kommunen är också skyldig att erbjuda individuellt anpassat stöd som till exempel vägledning, information om utbildningar och arbetsmarknaden eller också stöd till praktik.
Tillhör du målgruppen kommer vi försöka nå dig, i första hand med ett vykort. Du kan sedan få ett påminnelsevykort om du inte återkopplat. I annat fall försöker KAA få kontakt via telefon eller slutligen hembesök med syfte att få kontakt om svar uteblir. Det går jättebra att skicka ett sms, mejla eller ringa när som helst så sker återkoppling så fort som möjligt. Du är självklart välkommen till att ta kontakt även om du är över 20 år.

Ung Sluss
Verksamheten vänder sig till dig som ungdom som behöver stöd mot studier, arbete och självständighet. Ung Sluss-verksamheten är för tillfället digital. Mejla  emmelie.skold@simrishamn.se för att bli inbjuden till våra digitala Teams-möten. Vi har fortfarande de ordinarie öppettider mellan kl. 10-12 och vi kommer ta närvaro på er som har planering att komma till Ung Sluss.
Ung Sluss är ett samarbete mellan KAA, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Tillsammans är vi ett team med studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och Socialsekreterare. Kolla in våra uppdateringar om öppettider och aktiviteter på Instagram och Facebook.
Tillsammans kan vi hjälpas åt för att ta dig vidare i livet!

Vänd dig till:
Emmelie Sköld
Studie- och yrkesvägledare
Barn- och utbildningsförvaltningen
📧 emmelie.skold@simrishamn.se
📞 0414-81 95 48
📞 0721-80 35 64

Var kan jag läsa mer om olika utbildningar?

Studera.nu
Folkhögskola
Framtid.se

Var kan jag läsa mer om studieekonomi?

CSN

studiestipendier.se