Utbildning för vuxna i Simrishamns kommun

På Storgatan 25 i Simrishamn finns Campus Österlen, Kommunalvuxenutbildning och Lärcentrum.

Campus Österlen erbjuder utbildningar och fortbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå samt kompetensutveckling på olika nivåer. För dig som har behov av utbildning och kompetensutveckling erbjuder Simrishamns kommun vuxenutbildning.

Lärcentrum är till för dig som är vuxenstuderande. På Lärcentrum finns studiemiljöer där du kan möta andra studerande, få stöd i dina studier, bedriva självstudier, få tillgång till teknisk utrustning och tillgång till tentamensservice.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close