Svenska för invandrare (SFI)

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska.

Du lär dig svenska så att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i vardagslivet, i samhällslivet och i arbetslivet. Du som inte kan läsa eller skriva alls ska få möjlighet att lära dig det.

Du kan kombinera dina studier med arbete, praktik eller andra utbildningar. Från och med april 2019 kommer utbildningen erbjudas på plats i Simrishamn på Storgatan 25.

Du har rätt att delta i sfi:

  • från och med 1 juli det år du fyller 16 år
  • om du saknar grundkunskaper i svenska språket (gäller inte om du har danska eller norska grundkunskaper)
  • om du är folkbokförd i Simrishamns kommun.
  • om du har ett svenskt personnummer

Du har även rätt att välja att studera sfi på en folkhögskola.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close