;

Byggnader i Brantevik vann årets arkitekturpris

Byggnader i Brantevik vann årets arkitekturpris

Kommunens arkitekturpris går i år till  Brantevik 28:11, Råvägen 22 i Brantevik. Det är tre byggnader: fritidshus, ateljé och gästhus som premieras för sin utformning.

Motiveringen till premieringen är: För intressanta och tilltalande byggnader med fantasirik gestaltning där husens karaktärsdrag med olika utformning och utseende upplevs som arkitektoniskt samhöriga.

Prisutdelningen är lördagen den 10 november kl 10.00, utdelningen sker på plats i Brantevik.

Inblandade och ansvariga för projektet är:

  • Lena Simonsson Berge – fastighetsägare
  • Maria Leinonen och Tommy Leinonen – tidigare fastighetsägare
  • Pontus Westerström – byggherre, tidigare fastighetsägare, utformare/byggare i samarbete med Christer Svensson arkitektkontor, Kullavik

Prisgruppen/juryn är politikerna i presidieberedningarna i Byggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.

Byggnadsnämnden: Thomas Hansson (ordf), Ann-Christin Råberg (1:e vice ordf), Kristina Åhberg (2:e vice ordf).

Kultur- och fritidsnämnden: Gunilla Aastrup Persson (ordf), Per Andersson (1:e vice ordf), Karin Fellström Arnoldsson (2:e vice ordf).

Allmänheten hälsas välkommen till prisutdelningen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close