Välkommen till Simrishamns kommuns nya hemsida

Välkommen till Simrishamns kommuns nya hemsida

I drygt två år har Simrishamns kommun arbetat med projektet "Digital kommunikation". Som ett led i det arbetet har kommunen lanserat nya Simrishamn.se för att möta de krav du som medborgare ställer i dag.

Tisdagen den 6 november var startskottet för Simrishamns kommuns nya och uppgraderade hemsida.

– Vi är nöjda och stolta över att äntligen kunna presentera nya Simrishamn.se, säger Anders Svensson, digital kommunikatör på Simrishamns kommun och ansvarig för hemsidan.

– Vårt fokus har hela tiden legat på medborgarnas perspektiv. Vad ska en kommunal hemsida vara, vilken information är relevant och hur hittar du som besökare den på smidigast sätt? Dessa frågor har stått högst upp på agendan och jag både tror och hoppas att den nya hemsidan ska ge det som medborgarna efterfrågar.

Sveriges bästa

Det är nu bara ett par år sedan simrishamn.se utsågs till landets bästa kommunala hemsida av användarna, men det har inte inneburit att utvecklingen av webbplatsen stått still.

– Förutom att ytterligare fokusera på vad besökarna efterfrågar, när de besöker vår hemsida, är den också anpassad efter att nästan alla besök kommer via Google och att besökarna ser sidan i en mobiltelefon, säger Anders Svensson.

Tillgänglighet är inte ett val

Hemsidan uppfyller de krav man kan ställa på en modern webbplats och tillgänglighetskraven har fortsatt varit i fokus, precis som på den gamla hemsidan.

– Hemsidan är givetvis, precis som den gamla, responsiv och tillgänglighetsanpassad för att skärmläsare ska kunna läsa sidan på ett strukturerat sätt. Navigeringen fungerar inte bara med musen utan även med två knappar: tab och enter, berättar Anders Svensson.

Besökaren i högsätet

Stor hänsyn tas till olika aspekter på tillgänglighet och då inte bara det självklart tekniska, att simrishamn.se ska fungera oavsett vilken apparat besökaren använder.

Vi har också arbetat om innehållsstrukturen och använt oss av en välbeprövad standardstruktur för kommunala webbplatser, som nätverket Funka.nu tagit fram. Strukturen utgår från att du som användare ska hitta det du söker, inte hur vi som kommun är organiserad.

– Färgsättning och språk är viktiga för tillgänglighet och förståelse. Vi jobbar mycket med tydliga och begripliga texter på hemsidan, som gärna ska vara bildsatta. Film kommer också att bli ett vanligt inslag, för att både beskriva till exempel ansökningsprocesser eller livesända möten och föreläsningar, säger Anders Svensson.

Sociala medier på ett klokt sätt

Under hösten har ett systematiskt arbete med kommunens närvaro och innehåll i de sociala medierna pågått.

– Det är en nystart, där vi stängt många konton som varit igång på prov. Vi har ersatt med ett stafettkonto på Instagram som, med kommunala mått mätt, blivit en stor succé. Det kontot kommer följas av ett övergripande Facebook-konto som ännu en väg in för Kontakt Simrishamn.

– Vår digitala resa har bara börjat. Vi behöver finnas där medborgarna finns för att nå ut med vår information. Välinformerade medborgare är en förutsättning för en fungerande demokrati. Vi ska helt enkelt bli bättre på att berätta vad vi gör och göra det synligt för alla, säger Anders Svensson.

För mer information:
Kontakta Anders Svensson, digital kommunikatör på Simrishamns kommun.
Tel: 0414-81 91 76
E-post: anders.svensson@simrishamn.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close