Österlens museums nya arkiv Garvaren invigt

Österlens museums nya arkiv Garvaren invigt

Fredagen den 9 november kunde den intresserade besöka Garvaren för första gången och se de 3000 kvadratmeter som 2020 ska stå klart som museimagasin. Ännu är lokalerna nästa tomma, men hyllor, arkivskåp och kompaktsystem är på väg upp och den första flytten från tidigare undermåliga magasin börjar i veckan.

Under Öppet hus-dagen, som lockade drygt 200 personer, kunde man i vimlet bland annat skymta kollegor från flera skånska museer, kommunala politiker, före detta kultur-och fritidschefer och fornminnesföreningsordföranden. Magasinet Garvaren invigdes av Kultur-och fritidsordförande Gunilla Aastrup Persson som uttryckte lättnad och glädje över att projektet äntligen var i hamn.

Besökarna fick under eftermiddagen möjlighet att se en utställning med konst av Ellen Trotzig, samt en av cyklar som haft sin hemvist i Björkegrenska gården under olika tider, i båda fallen med föremål ur samlingarna. I cykelutställningen visade  Per-Olof Kippel upp en höghjuling av idag och visade galant hur man tar sig upp och ner till besökarnas häpnad.

Den publika entrén till Garvaren med utställning av Ellen Trotzigs konst.

Lena Viredius underhöll med ett ljud-och musikinslag, spelade bokstavligen på sina egna  minnen och gav publiken tankar om varför vi människor samlar på saker och minnen. I det blivande arkivet gavs smakprov på arkivalier ur samlingarna. På temat efterkrigstiden spelade trion Lisa Nylén, Sally Alebo Nelson och Patrik Malmros grammofonmusik från tiden. Här permanentades hår, dansades och visades tidstypiska kläder. Stämningen var hög. Budskapet var: ”Vi behöver få in föremål, berättelser och arkivalier från sista halvan av 1900-talet för att komplettera samlingarna.”

Styltgång, råd om hur man tar hand om sina egna textilier, visning av det blivande textilmagasinet, Fornminnesföreningens tipsrad med fina priser och visning av film från 50-talet var andra aktiviteter som bjöds liksom tårtkalas som dukades upp av byggherren SINAB.

Lena Viredius gav publiken musikaliska tankar kring samlande och minnen.

Det blev en härlig dag för museipersonalen, fornminnesföreningens medlemmar och alla andra som följt det arbete som under 10 år har strött och blött frågan om ett ändamålsenligt magasin. Vi som arbetar på museet vill tacka alla som har hjälpt till att göra drömmen verklig.

Lena Alebo, museichef

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close