Så ska kommunen renovera hamnen i Simrishamn

Arbetet med att renovera de sju hamnarna i kommunen har pågått i flera år och nu är det dags för den stora hamnen i Simrishamn. Behovet av att renovera hamnarna i kommunen har varit stort då kajerna på vissa håll höll på att falla ihop.

– Syftet med renoveringarna av hamnarna i Vitemölla, Kivik, Vik, Baskemölla, Simrishamn, Skillinge och Brantevik har varit att säkerställa hamnarna till en nollpunkt, då det på vissa ställen varit så underminerat under kajerna att de börjat falla ihop, säger hamnchefen Fredrik von Segebaden.

Det störta arbetet sker under vatten och i Simrishamns hamn fokuserar vi på renoveringen av skadade stålsponter, betongpålar, stenpartier som rasat samt gjutning av undermineringar.

Man räknar med att börja arbetet i Simrishamn efter jul.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close