;

Projekt Vägval – när börjar de nya adresserna gälla och hur fungerar numreringen?

Nu har vi påbörjat arbetet med att skicka brev till samtliga berörda och informera om ny adress och när den börjar gälla. Hittills har vi skickat brev till Gladsax och Ravlunda och nu är dags för Bolshög och Simrishamn.

Hur fungerar adressnumreringen?

Vid adressnumrering tillämpas huvudregeln att husen på vänstra sidan av en väg eller gata ska ha udda nummer och att husen på den högra sidan ska ha jämna nummer. Vänster och höger räknas då i färdriktningen från vägens eller gatans början. Dock finns det ett fåtal orter i kommunen där man en gång i tiden gjort tvärtom. Vanligtvis väljer man att börja numreringen från ett samhälle eller från en större väg.

Det är fastighetsägaren själv som ansvarar för att sätta upp siffror på sin bostad, medan kommunen ser till att det kommer upp vägskyltar.

Adresser är något som måste fungera under en lång tid framöver. Därför sparas siffror vid större luckor mellan husen för att undvika littera, det vill säga A, B, C efter adressnumret då ett nytt hus byggs. Man kan inte heller börja med nummer 1 och 2 om ett hus ligger en bit in på vägen utan det måste även sparas siffror i början av vägen för eventuell framtida byggnation, även om det i dagsläget inte verkar troligt.

Läs mer om Projekt Vägval här och om adresser här. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close