Så dåligt syns du utan reflexer – se skillnaden här

Enligt en undersökning av Motormännen använder bara åtta procent av gångtrafikanterna reflexer. Här kan du se hur stor skillnaden är med och utan reflex.

Under vinterhalvåret ökar riskerna för att bli påkörd för gående och cyklister. Enligt siffror från Motormännen inträffar mellan november och februari 40 procent av det totala antalet olyckor där fotgängare blir skadade.

Därför vill vi med en enkel film visa varför reflex är viktigt. Skillnaderna är slående!

Använd alltid reflex när det är mörkt – det räddar liv!