Miljonbidrag till reningsverket i Kivik: ”Väldigt glädjande”

Miljonbidrag till reningsverket i Kivik: ”Väldigt glädjande”

Vi får drygt 19 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för ombyggnaden av reningsverket i Kivik.

Samtidigt som ombyggnaden av reningsverket i Simrishamn pågår har Naturvårdsverket beslutat att bidra med 19 124 100 kronor för ombyggnaden av reningsverket i Kivik. Syftet med bidraget är att reningsverket ska implementera teknik i fullskala för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. Pengarna kommer från de 85 miljoner kronor som regeringen satsar på avloppsreningsverk för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter till hav, sjöar och vattendrag.

”Väldigt glädjande”

– Det är väldigt glädjande, säger projektsamordnare Stefan Blomqvist på VA-avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen på Simrishamns kommun.

– Vi kommer att vara unika inom området för rening av mikroföroreningar, där läkemedelsrester är ett betydande fokusområde. Att implementera läkemedelsrening i två avloppsreningsverk i samma kommun och med två olika tekniker är vi ensamma om.

Ombyggnaden kommer bland annat innebära en ny, fristående byggnad för intagsrensning och förfiltrering, MBR-filter samt aktivt kolfilter. Befintlig byggnad blir kvar, men dess innanmäte byggs om. Sammantaget fås ett avloppsreningsverk som renar ner till ”badvattenkvalitet” utan läkemedelsrester. Målet är att Kiviks avloppsreningsverk ska kunna leverera ett vatten som lämpar sig väl till bevattning, pooler eller återinfiltration utan onödiga utsläpp till havet.

Snackas mycket om Simrishamn

– Återigen, att vi kommer implementera läkemedelsrening i två avloppsreningsverk med två olika tekniker är i Sverige enormt stort. Inom VA-branschen snackas det jättemycket om vad vi håller på med här i Simrishamn, tillägger Stefan Blomqvist.

– Vi ingår även i branschorganisationen Svenskt Vattens beställargrupp som har till uppgift att kommentera framtidens lagstiftning inom området samt föra vidare vår erfarenhet till kommande byggen inom Sverige och Europa.

Ambitionen är att Kiviks reningsverk ska stå färdigt 2020.