Att tänka på när du parkerar – här är reglerna som gäller

Att tänka på när du parkerar – här är reglerna som gäller

Nu nalkas jul och långhelg med en ökad trafik på våra vägar. När du väl är framme kan det vara bra att veta vilka generella parkeringsregler som gäller.

24-timmarsregeln

På en gata eller allmän väg får du inom tättbebyggt område parkera högst 24 timmar i följd måndag – fredag. Lördag till söndag och dag före röd dag gäller inte tidsbegränsningen. 24-timmarsregeln gäller inte i de fall där de generella reglerna förbjuder dig från att stanna/parkera eller om ett vägmärke med parkeringsregler finns uppsatt på platsen och anger något annat.

Generella regler som reglerar var du får stanna och parkera lyder:

  • Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.
  • Parkeringsförbud på huvudled.
  • Du får inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant. Gäller även vid trevägskorsningar (så kallat T-korsning). En T-korsning kan regleras bort, om det anses som lämpligt och säkert, med ett vägmärke P med utsträckningspilar som upprepas efter korsningen. Se efter på platsen där du parkerar om vad som gäller just där.
  • Du får inte stanna eller parkera närmare ett övergångsställe är 10 meter.
  • Du får inte stanna eller parkera på gång- eller cykelbanor.
  • Du får inte stanna eller parkera annat än att släppa av och på en passagerare på en busshållplats 20 meter före busshållplatsstolpen och fem meter efter busshållplatsstolpen.
  • Du får inte stanna eller parkera annat än för att släppa av eller på passagerare på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad.
  • Du får inte stanna eller parkera på sådan plats eller sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs (strädde/trånga gator).
  • Du får inte parkera inom tättbebyggt område på allmän plats som är terräng. (Terräng = ett område som inte är väg)
  • Du får inte parkera mot färdriktning.

Det är viktigt att visa hänsyn för att privatpersoner, verksamheter och viktiga samhällsfunktioner ska kunna ta sig fram på ett trafiksäkert och framkomligt sätt. Bilar som parkerar mot reglerna kan skapa trafikfarliga situationer och ge problem med framkomlighet.

Så dåligt syns du utan reflexer – se skillnaden här:

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close