Simrishamnsbostäder i Sverige-topp: ”Mycket starkt resultat”

Simrishamnsbostäder i Sverige-topp: ”Mycket starkt resultat”

Resultatet av årets hyresgästenkät är nu känt. Hela 69,6 procent eller cirka 770 av Simrishamnsbostäders hyresgäster har svarat på 2018 års hyresgästenkät. Det är en fantastiskt bra svarsfrekvens, troligen bäst i bostads-Sverige.

Simrishamnsbostäder fick ett fortsatt jättehögt betyg. 86 procent av hyresgästerna är nöjda med servicen, vilket är lika med förra undersökningen 2016.
– Ett serviceindex på 86 procent är ett mycket starkt resultat, säger Per-Olof Järvegren, vd på Simrishamnsbostäder. Det är ett av de absolut bästa resultaten i Sverige 2018 och bäst i Skåne. Vi står starkt på samtliga parametrar.

– Undersökningsresultatet är härlig feedback till vår duktiga personal, fortsätter Per-Olof Järvegren. All heder åt våra medarbetare i kundfronten! Roligt att vår satsning på utemiljö direkt ger bättre index. För grönyteskötsel går vi upp från 78 procent till 85 procent nöjda och för snöröjning från 76 procent till 84 procent nöjda.

Snabbfakta om enkätsvaren
Delaspekt Index-16 index-18
Ta kunden på allvar 87,8 88,0
Trygghet 84,2 83,9
Rent och snyggt 81,9 82,3
Hjälp när det behövs 92,3 91,7
Total serviceindex 86,0 86,0
Produktindex 85,2 83,6
Rekommenderar att flytta till Simbo 91,5 92,0
Får valuta för pengarna 82,1 83,4

Är du intresserad av vad Simrishamnsbostäder kan erbjuda eller få ytterligare information?
Ring 0414-80 96 30 eller besök vår hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close