Nya regler för bygglovshantering

Nya regler för bygglovshantering

Från och med 1 januari 2019 har plan- och bygglagen, PBL, ett nytt tillägg som bland annat innebär att ärenden kring lov, förhandsbesked och anmälan ska hanteras snabbare. Det ska bli tydligare för dig som söker vad som gäller kring tidsgränserna för besked och beslut och om beslutet dröjer för länge får du en minskad avgift.

När du har ansökt om bygglov eller förhandsbesked ska du få ett beslut inom tio veckor från den dag vi mottagit din ansökan. Om det saknas något i din ansökan ber vi dig att komplettera din ansökan inom tre veckor från det att vi fått din ansökan. I dessa fall räknar vi med att ge dig beslut inom de tio veckorna från det att vi fått in din kompletta bygglovsansökan. Om du väljer att komplettera eller ändra din ansökan på eget initiativ räknas de tio veckorna från den dagen då vi mottagit din komplettering och bedömt den som fullständig.

Om vi inte har skickat beslut till dig inom tio veckor från den dag ansökan är komplett, minskar din avgift med en femtedel per påbörjad vecka som beslutet dröjer. Detta gäller i ärenden om lov och förhandsbesked som kommer till oss från och med 1 januari 2019.

Gäller ditt ärende anmälan av till exempel rivning, ändring eller installation skickar vi beslut till dig inom fyra veckor från den dag vi mottagit din anmälan. Om det saknas något i din anmälan ber vi dig att komplettera din anmälan inom tre veckor. När vi mottagit den kompletta anmälan kan du räkna med att få ett beslut inom de kommande fyra veckorna. Om du väljer att komplettera eller ändra din anmälan på eget initiativ räknas de fyra veckorna från den dagen då vi mottagit din komplettering och bedömt den som fullständig.

Mer information om lagändringen finns på Boverkets webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close