;

Informationsmöte om invasiva arter – välkommen

Informationsmöte om invasiva arter – välkommen

Kom på informationsmöte i Kivik 16/1 kl. 19-21 på Äppelgården eller i Smedstorp 29/1 kl. 18-20 i Medborgarhuset för att lyssna på intressanta föredrag och delta i diskussioner om invasiva arter. Kanske har du något du vill berätta om? 

Jätteloka, parkslide och nilgås är exempel på invasiva främmande arter som utgör ett stort hot mot bland annat den biologiska mångfalden. Men vad kan vi göra åt dem? Och hur arbetar kommunerna i sydstra skåne för att hantera denna utmaning?

Informationsmötena organiseras av Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommun inom ramen för LEADER-projektet Samverkan invasiva arter. Få mer information om informationsmötena här och läs mer om projektet här.

På mötet bjuds det på fika. Inget inträde eller föranmälan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close