Färsk fisk – från hav till bord

Färsk fisk – från hav till bord

Vill du vara med att diskutera frågan kring hur vi får färsk fisk på bordet?

Arbetar du som yrkesfiskare, i restaurang, offentlig sektor, grossistledet, förädlingsindustri eller i handel, är du välkommen den 7 februari kl. 9 –13 till ett möte i Skeppet på Marint centrum i Simrishamn.
Vi samlas för att lyssna, lära och tillsammans komma fram till lösningar för försäljning av lokalt fångad färsk fisk. Det blir en chans att diskutera hur marknaden för produkter från det kustnära fiske i Skåne ser ut och vilka möjligheterna det finns för utveckling.

Det är Marint centrum och Smaka på Skåne/Livsmedelsakademin som bjuder in till mötet genom
vårt samarbete i projektet ”Kustnära fiske i sydöstra Östersjön” som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden via Leader sydöstra Skåne.

Anmäl dig till elin.pettersson@livsmedelsakademin.se så kommer du att få fullständigt program och
mer information.

Det är gratis att delta men då vi kommer att förboka lunch och inte vill bidra till matsvinn, är det
viktigt att du kommer om du anmält dig, eller avanmäler i så god tid som möjligt om du får förhinder.

Frågor? Kontakta Ann-Marie Camper, Marint centrum, 0414-81 91 90 eller ann-marie.camper@
simrishamn.se, eller läs mer på Smaka på Skånes hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close