Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga – välkommen på ny tid!

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga – välkommen på ny tid!
Kommunfullmäktige har ny starttid från och med i år, 2019. Numera träffas man kl 16 i stället för kl 18, som tidigare.

Dessa sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sammanträder i rådhuset.

Fullmäktigesammanträdena webbsänds, både ”live” och kan ses i efterhand på simrishamn.se. Där hittar du också alla handlingar till de ärenden som tas upp på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden i förväg i samband med att kallelsen skickas ut.
Klicka på ”anslagstavlan” så hittar du aktuella kallelser och protokoll. Nästa kommunfullmäktigesammanträde sker den 28 januari, kl 16.

Allmänheten är också välkommen till och får ställa frågor som rör ärenden till kommunstyrelsens sammanträde vid en informationsstund före kommunstyrelsens sammanträden.
Kommunstyrelsen sammanträder nästa gång den 6 februari, kl 13.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close