Trafikverket bjuder in till informationsmöte i Kivik 12/2

Trafikverket bjuder in till informationsmöte i Kivik 12/2

Trafikverket bjuder in dig och alla andra intresserade till ett inledande informationsmöte om planerna att bygga ett nytt vänstersvängfält och ny busshållplats vid "Stärkan" i Kivik, korsningen väg 9 och väg 1601 (Killebacken), Äsperödsliden/Äsperödsallen samt gång- och cykelväg längs väg 1601 till Kiviks musteri.

Varmt välkommen på tisdag 12 februari, klockan 18 på Församlingshemmet Kivik, Mellby backe.

Du kommer att få information om:

  • projektets tidsplan
  • föreslagna åtgärder
  • vägplanens formella handläggning.
Korta fakta

Vad: Vänstersvängfält och busshållplats i Kivik
Varför: Öka trafiksäkerheten och förbättra tillgängligheten för kollektivtrafikresenärer
Nuläge: Planering
Byggstart: 2022
Klart: 2023

Det är mycket trafik i Kivik under sommarhalvåret och dessutom har resorna med kollektivtrafik ökat. Därför planerar vi att förbättra tillgängligheten för trafikanter och för resenärer som använder kollektivtrafiken.

Kivik är en populär ort att besöka, särskilt under turistsäsongen. Mängden trafik varierar mycket under året med särskilt dålig framkomlighet för trafiken under sommarhalvåret. Samtidigt har kollektivtrafikresandet ökat. Därför finns det ett behov av att förbättra tillgängligheten för trafikanter och kollektivtrafikresenärer i Kivik längs riksväg 9.

Det ska byggas en ny busshållplats längs riksväg 9 och ett vänstersvängfält in mot Killebacken och hamnen. På så vis förbättras miljön för bussresenärerna och trafikflödet på riksväg 9.

Projektet är i planeringsskedet och Trafikverket börjar nu att ta fram en vägplan. Byggandet är planerat till 2022–2023.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close