Ny telefonlinje för personer som utövar våld mot sin partner

Ny telefonlinje för personer som utövar våld mot sin partner

020-555 666. Det är telefonnumret till telefonlinjen ”Välj att sluta”, som ska hjälpa personer som vill sluta utöva våld i nära relationer.

Den 4 februari öppnar telefonlinjen som är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum Stockholm. Telefonlinjen är ett pilotprojekt i Stockholms och Skånes län som pågår fram till december 2020.

Över 12 000 fall av våld i nära relationer anmäldes till polisen 2017. Tidigare insatser från samhället och frivilligorganisationer har främst riktat sig till de våldsutsatta.

Utbildade terapeuter från Manscentrum Stockholm kommer att svara i telefonen. Den som ringer
kommer att kunna få i stöd i stunden, men också uppmanas att söka mer långtgående hjälp och
behandling hos en verksamhet i sin hemkommun.

På sidan ”Våld i nära relationer” kan du läsa om vart du kan vända dig i vår kommun.

Mer om telefonlinjen hittar du på deras hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close