Succé för skolbiblioteken – fördubbling av antalet lån på ett år

Succé för skolbiblioteken – fördubbling av antalet lån på ett år

Simrishamns kommuns satsning på skolbiblioteken har blivit en succé – eleverna lånar som aldrig förr.

14 900 fler lån på skolbiblioteken på ett år. Denna fantastiska utveckling kan Simrishamns kommun notera när 2018 års lånesiffror är klara. Fler skolbibliotekarier och ny organisation har skapat förutsättningar att tillfredsställa elevernas bokhunger.

Hösten 2017 gjorde barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun en storsatsning på skolbiblioteken. En skolbibliotekarie blev tre och hela organisationen förändrades för att ge alla elever samma möjligheter att låna böcker.

– När vi nu summerar det första hela året med denna nya organisation, kan vi konstatera att satsningen gjort stor skillnad för eleverna, säger Magnus Lassen Törn, nöjd rektor som är ansvarig för skolbiblioteken i Simrishamns kommun.

– Efter ett stort arbete med att skapa utmärkta skolbibliotek på varje skolenhet kan vi glädjande konstatera att eleverna lånar som aldrig förr!

Siffrorna talar sitt tydliga språk:
2016: 15.138 lån
2017: 16.463 lån
2018: 31.363 lån

423 aktiviteter och 1 837 nya böcker

Att antalet medarbetare tredubblats har varit avgörande. I fjol var skolbibliotekarierna i klasser/grupper 423 gånger med olika aktiviteter, som till exempel bokprat, sagostunder, högläsning och källkritik. För att främja läsning på olika språk har skolbiblioteken under 2018 köpt in 1 837 nya böcker på svenska, engelska, arabiska, dari med flera språk.

– De samarbetar även med vårt ungdomens hus Bénka-dí, folkbiblioteket och kulturskolan kring språk och läsning för de äldre eleverna, allt för att inspirera dem att läsa och använda sitt språk mer, berättar Magnus Lassen Törn.

– Att organisationen av skolbiblioteken blivit enhetlig, med gemensam chef och budget, har gjort det möjligt att jobba på ett helt annat och mer effektivt sätt, vilket ökat likvärdigheten för våra elever.

Inspiration och sökningar digitaliseras

För att ytterligare öka tillgängligheten pågår just nu ett arbete med att under våren införa ett digitalt system för att göra alla böcker på samtliga skolbibliotek mer tillgängliga för samtliga elever och medarbetare.

Nyheter kan presenteras där och eleverna kan söka, reservera och låna om böcker direkt via systemet. Texter som produceras i skolarbetet kan publiceras och läsas av andra elever där och eleverna kan även recensera lästa böcker och på så sätt inspirera andra till att läsa boken.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close