Vi söker jourhem för barn och ungdomar

Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad kommun har beslutat att samarbete över kommungränserna med placeringar i jourhem. Vi söker därför kontrakterade jourhem samt jourhem för barn 0-18 år som är beredda att öppna sina hem för barn och ungdomar som har behov av omsorg, stabilitet och mycket kärlek.

Placering av barn och unga i jourhem sker under en begränsad tid medan socialtjänsten utreder om barnet eller den unge ska flytta tillbaka till föräldrarna eller om barnet behöver ett familjehem Att vara jourhem är roligt, lärorikt och ger massor tillbaka berättar många jourhemsföräldrar. Det kan också upplevas som påfrestande och som en stor utmaning i livet.

Ett jourhem ska kunna erbjuda barnet eller den unge:

  • en förmåga och erfarenhet av att vägleda och ge den dagliga omsorgen
  • ett eget rum och en trygg och säker miljö
  • stöttning i skolgång och fritidsaktiviteter.

Ni behöver ha goda kunskaper i svenska, familjen ska vara trygg och ha en stabil social situation och ha ett intresse av barnet eller den unge den tid som behövs för att hjälpa i en utsatt situation.

Kontrakterat jourhem

När man är ett kontrakterat jourhem krävs att en vuxen är hemma på heltid. Ni får ett fast arvode och en omkostnadsersättning varje månad – även om ni inte har några placeringar. När ett barn eller ungdom placeras hos er ökas omkostnadsersättningen som ska täcka kostnader för barnet eller den unges livsuppehälle.

Jourhem

När man är jourhem behöver en vuxen inte vara hemma på heltid och man väljer själv när och om man kan ta emot ett barn när socialtjänsten tar kontakt.

Av socialtjänsten får du som kontraktera eller vanligt jourhem:

  • regelbunden handledning
  • kontinuerlig uppföljning av placeringen
  • råd och stöd vid behov
  • aktiviteter tillsammans med andra familjehem
  • utbildning
  • fem veckors semester.

Välkommen att skicka din intresseanmälan till:

Jourhemssekreterare Vanja Krondahl

Blekegatan 1, 271 80 Ystad

E-post: vanja.krondahl@ystad.se

Telefon: 0411-57 77 41

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close