För andra året i rad: Simrishamns medarbetare har lägst sjukfrånvaro i Sverige

Simrishamns kommun är för andra året i rad den kommun i hela Sverige som har lägst sjukfrånvaro hos sina medarbetare. "Oerhört glädjande siffror", säger Helena Strandberg, personalchef.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, presenterade i veckan en sammanställning som visar sjukfrånvaron i kommuner, landsting och regioner. Sammanställningen bygger på den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och landstingens årsredovisningar.

För Simrishamns kommuns del är det glädjande läsning. Flera års medvetet arbete för att minska sjukfrånvaron har fortsatt gett resultat: frånvarotiden på grund av sjukdom är bara 4 procent (total sjukfrånvarotid/sammanlagd ordinarie arbetstid) och med det är Simrishamn den kommun i landet med lägst sjukfrånvaro hos sina medarbetare för andra året i rad.

– Det är självfallet oerhört glädjande siffror för vår kommun, att vår sjukfrånvaro är fortsatt låg, säger Helena Strandberg, personalchef i Simrishamns kommun. När våra låga siffror redovisades i fjol påminde jag om att vi inte har någon ”dunderhonung” som ligger bakom dem. Att öka frisknärvaron är ingen ”quick fix”, det är hårt, långsiktigt och konsekvent arbete som ligger bakom de låga siffrorna.

Ett hållbart arbetsliv i centrum

Att fortsätta arbetet att skapa ett hållbart arbetsliv är centralt för Simrishamns kommun.

– För att bibehålla dessa låga siffror behöver arbetet med attraktivitet, flexibilitet och arbetsmiljö i våra verksamheter fortsätta att utvecklas, säger Diana Olsson, kommundirektör i Simrishamns kommun. God samverkan med bland annat fack, företagshälsovård och Försäkringskassan är A och O, liksom god dialog med våra verksamheter.

Chefssatsning bär frukt

Simrishamns kommun har väl utvecklade rutiner för rehabarbete och satsar mycket på utbildning av sina chefer, inte minst inom arbetsmiljöområdet.

– All forskning visar att ledarskapet är bland det viktigaste för välmåendet och trivseln på arbetsplatsen, framhåller Helena Strandberg. Med särskilt fokus på chef- och ledarkriterier kommer förväntningarna på våra chefer att tydliggöras än mer. Vårt mycket uppskattade mentor-adeptprogram, tillsammans med närliggande kommuner, förfinas löpande.

Socialförvaltningen har satsat

Kommunens största förvaltning, socialförvaltningen, satsade framgångsrikt på en hälsocoach under året.

– Coachen träffade bland annat olika grupper av medarbetare på tema som ”vad är en god arbetsmiljö för mig”, ”det egna ansvaret för arbetsmiljön”, ”stress och återhämtning” och ”kost och rörelse”, säger Stina Lundquist, socialchef på Simrishamns kommun.

Inom vård och omsorg på förvaltningen har man också arbetat mycket med frågor som berör såväl arbetsmiljö som arbetsrätt.

– Tanken har varit att utgå från ”varför är jag på jobbet, vem är jag här för” och utifrån det kunna prata vidare om hälsosamma scheman, egenansvaret för återhämtning, stress både på arbetet och i vardagen, säger Stina Lundquist.

En fråga om kultur

Det fortsatta arbetet kommer även det att handla om ett hållbart arbetsliv, baserat på var medarbetarna är i livet.

– Min gissning är också att kulturen spelar in. Vi har oerhört lojala medarbetare, personalomsättningen minskar för varje år och vårt höjda friskvårdsbidrag har slagit väl ut, avslutar Helena Strandberg.

Läs mer: Se alla lediga jobb hos oss just nu

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close