Kommunen lanserar ny e-tjänst för bygglov: ”Helt rätt i tiden”

Simrishamns kommun lanserar en ny e-tjänst för digitala bygglov. E-tjänster är ett led i ett större arbete som pågått under det senaste året med bland annat byte av verksamhetssystem för att förbättra arbetet med bygglov.

E-tjänsten är öppen dygnet runt och ger dig som sökande bättre möjlighet att både skicka in ditt ärende och kunna följa det. När du ska skicka in ett ärende känner e-tjänsten av vad du väljer för projekt och anpassar sig efter det för att kunna ge så relevant information och hjälp som möjligt.

”Enkelt pedagogiskt sätt”

– Denna e-tjänst är helt rätt i tiden för att möte dagens behov. Vår uppbokade vardag måste öppna möjligheten för att bygglov ska kunna sökas på ett enkelt pedagogiskt sätt när invånaren själv har tid, oavsett tid på dygnet, säger Henrik Olsson, bygglovschef i Simrishamn och tillägger:

– Det finns alltid möjlighet att söka bygglov på det traditionella viset, men genom e-tjänst kommer det går fortare att få beslut.

E-tjänsten finns under simrishamn.se/bygglov eller direkt via bygg.simrishamn.se. Inloggning och signering sker med hjälp av bank-ID och e-tjänsten fungerar på både datorer och mobiltelefoner.

Följande e-tjänster lanseras:

  • Inlämning av nya ärenden: inklusive bygglov, förhandsbesked, strandskydd, eldstäder så kallade Attefallsåtgärder och mer.
  • Komplettering av ärenden: Sökande kan när som helst skicka in eventuella kompletteringar i ärendet.
  • Mina ärenden: Här kan du se dina pågående ärenden med tillhörande beslut, remissvar och ansökningar.
  • Digitala remissvar: Du kan som granne se remissutskick med ritningar och lämna in ditt svar direkt online.
  • Ansökan om slutbesked: I mindre ärenden kan du direkt skicka in handlingar för att ansöka om slutbesked.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close