;

Bra år för biblioteket i Simrishamn – flera ökningar under 2018

Besöken ökade, inköpen ökade, antalet meröppetanvändare ökade, aktiva låntagarna ökade och antal evenemang ökade på Simrishamns bibliotek under 2018.

Under 2018 hade biblioteket, inklusive biblioteksbussen, 132 795 besök, vilket var en femprocentig ökning jämfört med 2017. Biblioteksbussen, som kom igång i slutet på maj 2018, har haft 2 967 besök och 7 381 lån.

Antalet låntagare som besökte bussen var 530 stycken, varav 156 stycken var nya låntagare som skaffat sitt lånekort på biblioteksbussen.

Lånen uppgick totalt till 109 072, vilket var en minskning med drygt 1 000 lån.

Fördubblingen av skolbibliotekens utlåning ger plus

2017 var fördelning 60–40 mellan utlånade vuxen- respektive barnmedier. 2018 låg den fördelningen på 70–30. Ser man till hur mycket barnmedia som lånats ut totalt i kommunen (folk-+ skolbibliotek), så ser matematiken ut så här:
+ 15 000 (från skolbiblioteken)
– 1 000 (från folkbiblioteket)
= 14 000 fler utlånade barnböcker under 2018!

– Totalt har utlåningen av böcker och andra medier till barn och unga dramatiskt ökat och skolbibliotekens satsning under året gjort att vi kan dra den glädjande slutsatsen att barnen läser mer, säger Kate Visonj, bibliotekarie i Simrishamns kommun.

Meröppet fortsätter att växa

Simrishamns bibliotek är sedan 2016 ett så kallat meröppet bibliotek. Det innebär att låntagare som har införskaffat ett speciellt meröppetlånekort kan nyttja biblioteket före och efter ordinarie öppettider.

Besökarna uppskattade den möjligheten och gjorde under 2018 4 731 besök under meröppettiderna. Det är en ökning med 60 procent jämfört med 2017.

– Efter önskemål från våra meröppetbesökare utökade vi 2018 meröppettiderna på söndagar med fyra timmar till klockan 8–22 från klockan 8–18.

Låntagarna mer aktiva

Aktiva låntagare har ökat med 2,5 procent, från 4 603 2017 till 4 727 2018. För att räknas som aktiv låntagare måste man ha använt sitt lånekort minst en gång under året. Som vanligt, både lokalt och nationellt, är kvinnorna i majoritet.

– Antalet aktiva låntagare på folkbibliotek minskar generellt sett i Sverige, varför det är extra intressant att Simrishamns bibliotek går mot trenden, noterar Kate Visonj.

– Även här spelar så klart biblioteksbussen in. Räknar man bort biblioteksbussens nya låntagare, så hamnar även vi på en minskning, dock bara med 0,5 procent. Det är hälften så mycket som den senaste mätningen i Sverige visade, så vi håller oss ändå på rätt sida om rikssnittet, oavsett ny mobil biblioteksverksamhet eller ej.

684 stycken av de aktiva låntagarna är under 18 år, en ökning sedan 2017 på 6,5 procent. Även året före ökade aktiviteten hos denna grupp.

– Det kan låta som att få barn och unga nyttjar biblioteket, men då ska man komma ihåg att föräldrar ofta lånar åt sina barn och att många barn får sina biblioteksbehov tillgodosedda av våra nya skolbibliotekarier på skolbiblioteken, säger Kate Visonj.

Aktiviteterna ökar på biblioteket

Aktiviteterna har ökat med 53 procent jämfört med 2017, hela 408 stycken jämfört med 2017 års 266 stycken. Runt hälften av alla evenemang 2018 riktades till barn och unga. För den som vill ha lugn och ro när det pågår ett evenemang på biblioteket finns en tyst avdelning.

Fakta:

  • Beståndet av fysiska böcker uppgår till cirka 60 000 titlar, vilket är det samma som föregående år.
  • E-media uppgår till 42 728 jämfört med 2017 då 30 000 fanns, en ökning med drygt 40 procent.
  • Utlåning till personer med läsnedsättning fortsätter att öka, från 5 100 utlån 2017 till 5 861 utlån 2018, en ökning med 15 procent.
  • Fjärrlån, när media lånas in från andra bibliotek, främst universitets- och högskolebibliotek, har minskat, precis som föregående år. 2018 gjordes 843 fjärrlån till
    Simrishamns bibliotek, en minskning med cirka 11 procent från 2017.
  • Antal sökningar via webben har ökat med 7 procent. 2017 var de 299 937 stycken, 2018 322 342.

Häng med en dag på bokbussen:

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close