Vårt förslag till cykelplan – nu vill vi veta vad du tycker

Vårt förslag till cykelplan – nu vill vi veta vad du tycker

Vi har tagit fram ett förslag till cykelplan med bilaga om lånecykelsystem, ett viktigt underlag inför kommande planering och investeringar. Vi är tacksamma för synpunkter på cykelplanen till det fortsatta arbetet.

Vi vill erbjuda medborgare och turister ett sammanhängande cykelvägnät som är trafiksäkert, tryggt, framkomligt och strategiskt välplanerat som ett led i att främja den allmänna folkhälsan och bidra till miljömålen.

Dokument för cykelplanen finns tillgängligt här och bilagan om lånecykelsystem här. De finns även tillgängliga i kommunhusets reception, samt på biblioteket i Simrishamn.

Dina synpunkter skickas skriftligen till: cykelplan@simrishamn.se

Du kan även skicka dina synpunkter via brev till:
Simrishamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
272 80 Simrishamn.

Sista svarsdatum är 28 april 2019.
Inkomna synpunkter ska ha avsändarens namn och adress.
Ange diarienummer SBN 2019/171.

Dina synpunkter kommer behandlas när tiden för remissförfarandet är färdig, därefter kommer dina synpunkter analyseras och vägas in i det kommande cykelplanen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close