Nu planerar vi för havets framtid: ”Måste hitta ett samspel”

Nu planerar vi för havets framtid: ”Måste hitta ett samspel”

Många intressen samsas i havet och längs kusten, vilket skapar behov av en långsiktig planering och förvaltning. Precis som på land finner vi många värden som behöver vägas mot varandra, och ställningstagande behöver göras så att resurserna nyttjas på bästa möjliga sätt.

Kust- och havsområdet är en viktig del av Simrishamns kommun. Närmare två tredjedelar av kommunens yta består av hav. Den nästan sju mil långa kuststräckan omfattar såväl kustorterna med sina åtta hamnar som betydande värden för natur, kulturmiljö och friluftsliv. Här samsas viktiga näringar med den ständigt växande turismen.

Samtidigt finns en baksida, vårt vackra hav är ett av världens mest förorenade.

– Vi måste hitta ett samspel, hur havet kan nyttjas utan att utnyttjas, att hejda och vända Östersjöns negativa miljöutveckling, säger David Tufvesson, planarkitekt på Simrishamns kommun och den som sammanställt havsplanen som nu ska på remiss.

En fördjupning

Havsplanen med tillhörande kustzonsanalys är en fördjupning av översiktsplanen. Planen behandlar havets framtida utveckling och stakar ut den framtidsvision kommunen har för sitt havsområde.

Den sammanställer kunskap och underlag för att skapa en helhetsbild av havs- och kustområdet. En helhetsbild som leder till strategier och riktlinjer samt förslag på åtgärder som möjliggör att strategierna kan uppnås.

Det är ett strategiskt dokument att använda vid avvägningar och beslut som rör kommunens havs- och kustområde med syftet att öka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling.

”Bred överenskommelse”

– Havsplanen har ambitionen att vara just en sådan bred och väl förankrad överenskommelse, som påminner oss om hur vi vill förvalta, förändra och förbättra havsområdet i vår kommun, säger David Tufvesson.

Du som invånare eller näringsidkare ges nu möjlighet att ge inspel om vad du tycker är viktigt för framtiden.

Läs mer: simrishamn.se/havsplan

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close