;

Nu blir Storgatan gågata igen – här är vad som gäller

I sommar, likt tidigare somrar, regleras trafiken genom Simrishamns centrum på Storgatan som gångfartsområde samt gågata från den 1 maj till och med den 15 oktober.

På Storgatan mellan Kristianstadsvägen och korsningen Järnvägsgatan vid Stortorget gäller gångfartsområde.

På Storgatan mellan korsningen Järnvägsgatan och Hamngatan kommer det att råda gågata med en begränsning av motorfordonstrafik. Trafik som inte får vistas på gågatan måste köra ut via Järnvägsgatan.

Dessa regler gäller för alla trafikanter på gångfartsområden och gågator enligt trafikförordningen 8 kap §1: Gångfartsområden och gågator är platser där all fordonstrafik sker på de gåendes villkor.

Inom områden (oftast gator och torg) efter någon av skyltarna för gångfartsområde eller gågata så gäller alltid följande regler:

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • Fordonsförare har väjningsplikt mot fotgängare.
  • Fordonsförare har väjningsplikt när de lämnar gångfartsområdet.

På en gågata får motordrivna fordon inte föras på annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för:

  • Varu- och godsleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan
  • Transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan
  • Transport av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan
  • Transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan

Utöver ovanstående räknas fordon för renhållning och räddningstjänst.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close