Nu ska ungas röster bli hörda mer: ”Varit få som svarat”

Nu ska ungas röster bli hörda mer: ”Varit få som svarat”

Socialförvaltningens enhet för barn och unga har hittills använt en nationell enkätundersökning, för att försöka fånga upp vad barn och ungdomar tycker om sin kontakt med socialtjänsten. Nu ska dock en ny enkät användas för att öka antalet inkomna svar.

– Det har varit väldigt få som svarat. Därför vet vi inte riktigt vad barn och unga tycker att vi behöver förbättra eller ändra på, säger Stina Lundquist socialchef.

Nu ska socialförvaltningen istället använda sig av enkäten ”Ungas röster”. Enkäten har inspirerats från en engelsk förlaga. Den har översatts och omarbetats till svenska förhållanden av socialstyrelsen och Karlstad universitet och används av flera andra kommuner.

”Har anpassat enkäten”

– Vi kommer att be alla barn och ungdomar över 10 år som vi träffar mer än en gång att svara på frågorna. Vi har anpassat enkäten till att fungera på en platta och hoppas detta gör att det är enklare att svara. Nu sätter barnen och ungdomarna antal stjärnor beroende på hur nöjd man är med verksamheten, berättar Mats Bengtsson, enhetschef på enheten för Barn och unga.

– Vi hoppas att underlaget ska ge oss resultat som visar vad barnen och ungdomarna tycker är bra, för då kan vi fortsätta med det. Det som barnen och ungdomarna tycker är dåligt ska vi förbättra och förändra.
Eftersom undersökningen pågår hela tiden och inte bara under vissa perioder, kan vi följa resultatet och snabbt vidta åtgärder om det behövs.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close