;

Nu invigs Sveriges modernaste reningsverk

Ett avloppsvatten för återbruk. Det är förhoppningen av den utökade reningen vid Stengårdens avloppsreningsverk i Simrishamn som nu invigs.

Under 2018 byggde Simrishamns kommun ut sitt avloppsreningsverk med ytterligare reningssteg och anläggningen kan nu även ta bort läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Kommunen har i ett projekt med IVL, Svenska Miljöinstitutet utvecklat och testat ett helt nytt och innovativt reningssystem. Det är Sveriges första fullskaliga anläggning som nu är i drift och den invigs den 24:e maj.

– Byggprojektet i sin helhet har varit mycket lyckat där vi som beställare, upphandlade entreprenörer och konsulter jobbat tillsammans för att skapa nästa generations reningsverk. Tidplan och budget har hållits och full drift har nu pågått under fyra månader, säger Stefan Blomqvist, projektchef på VA-avdelningen i Simrishamns kommun.

– Att få bort läkemedelsrester från vattnet innebär stora vinster för miljön. Lyckas vi med det, har vi en innovativ exportprodukt som kan bidra till stor miljönytta runt om i världen, säger Staffan Filipsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektstart under 2014

Utvecklingsprojektet startade i slutet av 2014 och har fått finansiering inom det tredje steget i Vinnovas program ”Utmaningsdriven innovation”. I tidigare studier har IVL tillsammans med samarbetspartners testat ett antal tekniker för rening av läkemedelsrester, återvinning av vatten och framställning av energi, fosfor och andra näringsämnen.

I det sista steget – som nu är i full gång – har projektet skalats upp rejält och merparten av det utgående vattnet från Simrishamns reningsverk renas i ett innovativt system med flera olika reningstekniker: diskfiltrering, ozonbehandling följt av sandfilter eller aktivt kol. Efter det ska utvärderingen – som också pågår för fullt just nu – visa att vattnet är så rent att det skulle kunna återföras i kretsloppet via infiltration till grundvattnet.

– Om projektet blir framgångsrikt har vi kommit ytterligare en bra bit längre mot vårt mål att göra om våra reningsverk till produktionsanläggningar för nyttigheter. Vattenbrist finns överallt i världen i dag och det kommer att bli värre med klimatförändringarna och den fortsatt kraftiga urbaniseringen. Det här är en del av lösningen – att vi börjar se avloppsvatten som en resurs, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL, Svenska Miljöinstitutet.

Vattenbrist på Österlen

På Österlen råder vattenbrist och att återanvända vatten och att inte belasta Hanöbukten kommer att bidra till att flera av de miljö- och klimatutmaningarna vi står inför kan få en lokal lösning.

Den 24 maj bjuder Simrishamns kommun och IVL Svenska Miljöinstitutet in utvalda gäster till en halvdag med seminarium, rundvandring och invigning av den fullskaliga anläggningen för läkemedelsrening.

Forskningsprojektet ”Morgondagens kommunala avloppsvattenrening – en produktionsanläggning av nyttigheter” genomförs i samverkan mellan Simrishamns kommun, företagen Nordic Water, Xylem, AquaQ och Cerlic, samt Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, KTH, Lunds universitet och Rise. Projektet delfinansieras av Vinnova, Simrishamns kommun och de deltagande organisationerna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close