Sveriges modernaste reningsverk invigt: ”Simrishamn visar vägen”

Sveriges modernaste reningsverk invigt: ”Simrishamn visar vägen”

"Morgondagens kommunala vattenrening", som sedan 2012 varit ett utvecklingsprojekt, har genom utbyggnaden av Stengårdens reningsverk i Simrishamn blivit dagens kommunala vattenrening. Som enda reningsverk i Sverige renas här nu läkemedelsrester och andra mikroföroreningar i fullskala. Kemikalier som hindras från att nå Östersjön och ett utgående avloppsvatten som nu är resursslöseri att släppa ut till havet.

– Det är imponerande att en kommun som Simrishamn går före och visar vägen på detta sätt, sa Annelie Johansson, miljödirektör vid Länsstyrelsen Skåne inför 140 talet gäster som samlats till invigningen.

Tillsammans med IVL:s vice vd Östen Ekengren och Simrishamns politiska ledarduo Jeanette Ovesson (M) och Pia Ingvarsson (S) klippte miljödirektören bandet – en vacker kreation av återanvänt tyg.

De som väntade på sin tur njöt av vårsolen vid olika stationer som bjöd på fika, kunskap och samtal.

Fortsatt forskning och utveckling

När dörrarna slagits upp, visades alla gruppvis runt på reningsverket. Anläggningens hjärta är den stora ozonreningsbassängen, där föroreningarna bryts ner. På olika platser runtom i verket är tappkranar uppkopplade på ledningarna, för att kunna ta prover på vattnet i olika reningssteg för forskning och utveckling. Anläggningen är därmed utformad för fortsatt forskning och utveckling.

– Efter fyra månaders framgångsrik drift, visar sig reningen fungera utmärkt och de preliminära resultaten är till och med bättre än förväntat, enligt IVL:s vice VD Östen Ekengren, som ansvarar för utvärderingen av reningen.

– Varje timme pumpas 300 kubikmeter vatten in, som går genom diskfiltrering, ozonbehandling och slutligen sandfilter eller aktivt kol. Vi kan se att det är lugnande och blodtryckssänkande substanser som dominerar.

Täcker kommunens behov

Simrishamns VA tar ut cirka 2 000 000 kubikmeter vatten årligen för nyttjande runtom i kommunen, vilket är ungefär samma mängd som renas. Detta innebär att det renade vattnet från avloppsreningsverket räcker till att täcka kommunens årliga behov. Först måste dock en tillförlitlig metod, att återföra det renade avloppsvattnet till grundvattnet så att det kan tas ut som dricksvatten, utvecklas och utvärderas.

I samband med invigningen genomfördes även en workshop på Marint centrum med deltagare från offentlig sektor, näringsliv och akademi som samlades för en diskussion kring hur vi gemensamt kan utnyttja kommunens reningsverk för att stärka forskning, innovationer och företagande och utveckla nya lösningar på vattenbristen såväl lokalt som globalt.

– Det som händer nu är att vi skapar en bransch som inte finns ännu, säger Johan Persson, VA-chef i Simrishamn.

– Kunskapen om hur man faktiskt renar vattnet fullt ut i en svensk kontext, det vill säga hur man får ihop alla delar med teknik, lagstiftning, utbyggnad och så vidare, finns inte. Förrän nu. Det gör förstås att intresset för våra erfarenheter är enormt, vilket vi ser i antalet studiebesök och förfrågningar till oss av olika slag. Det är mycket enkelt och billigt, drygt 80 öre kostar det att rena 1 000 liter vatten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close