Historiskt samarbete mellan näringsliv och kommun i Simrishamn

Historiskt samarbete mellan näringsliv och kommun i Simrishamn

Kommun och näringsliv gör gemensam sak för stadsutveckling i Simrishamn och bildar gemensam organisation: Mitt Simrishamn.

Mitt Simrishamn – det är namnet på den nybildade samverkansorganisationen i Simrishamn där näringslivet och kommunen gemensamt ska jobba med stadens attraktivitet.

– Aldrig tidigare har kommun, fastighetsägare och näringsliv skapat en liknande organisation tillsammans, säger Sofie Bredahl, utvecklingschef i Simrishamns kommun och den nya organisationens första ordförande. Mitt Simrishamns verksamhet ska långsiktigt öka attraktionskraften för såväl boende som verksamma och besökare i Simrishamn.

Skapa ännu bättre förutsättningar

Syftet med den nya organisationen – som drivs i formen av en ekonomisk förening – är att Simrishamns stads identitet ska stärkas och fördjupas. Tanken är att det ska skapas ännu bättre förutsättningar för att kunna behålla och utveckla näringsliv, handel, service och besöksnäring på orten.

– Genom att jobba för bättre tillgänglighet och säsongsförlängning är målet att fortsätta stärka Simrishamn som Österlens huvudstad och verka för en levande, attraktiv, aktiv stadskärna året runt samt värna vårt fina kulturarv, säger Sofie Bredahl.

Engagerat näringsliv

Föreningens styrelse består av representanter från fastighetsägare, handel, service, kultur och kommun.

Morgan Ristmägi är en av fastighetsägarna som tar plats i styrelsen:
– Jag vill vara med och påverka och få lite fart på staden och utveckla och förstärka det fina vi redan har. Försöka få ut budskapet om hur bra det är i Simrishamn, så att fler vill flytta hit.

På väg mot Årets stadskärna

Mitt Simrishamn kommer också vara drivande i arbetet med att Simrishamn ska bli Årets stadskärna. Den struktur och arbetssätt som är etablerat för den processen underlättar samarbetet:

– Enligt Svenska stadskärnors modell, har det också skapats arbetsgrupper inom fem fokusområden: platsvarumärke, utbud, tillgänglighet, platsen och rent och tryggt och säkert. Fram till vårt nästa möte i oktober ska fokusgrupperna träffas en gång per månad och jobba med nulägesanalysen, som sedan ska presenteras i höst, konstaterar Lotta Engvall, centrumutvecklare i Simrishamns kommun.

Mitt Simrishamn har tydligt syfte, strategier och en bild av vägen framåt:

– Det bästa är att det finns ett stort engagemang och hjärta hos alla parter att utveckla Simrishamn för framtiden, vilket också är förutsättningarna för att lyckas, avslutar Sofie Bredahl.

Fakta om Mitt Simrishamn

En ekonomisk förening, styrelsen består av:

 • Morgan Ristmägi, Salana/Helge Jonssons bygg
 • Ola Ambuhm, Fritid Österlen
 • Karin Svensson, Mäklargården Österlen/Köpmannaföreningen
 • Hege Welin, Ting & Tang
 • Erik Jeppsson, Hickory’s bistro
 • Ann-Margret Clarén, konstnär
 • Charlotte Wadström, Simrishamnsbostäder
 • Sofie Bredahl, Simrishamns kommun (ordförande)
 • Anna Eliasson, Simrishamns kommun
 • Lotta Engvall, Simrishams kommun
 • Marie Leandersson, Simrishamns kommun

Så här skriver Svenska stadskärnor om sin modell:
”Det internationella begreppet BID (Business Improvement District) har fått fäste i Sverige. Organisationen Svenska stadskärnor har arbetat fram en svensk modell som erbjuder en professionell och strukturerad samverkansmodell i en process som ger möjligheter till ny kunskap, nya kontakter och nya erfarenheter, där det omöjliga blir möjligt. Med andra ord – ett kunskapslyft för Sveriges alla unika platser! BID-modellen fungerar utmärkt oavsett storlek på stad/ort/plats och val av BID-område och arbetet gör att man får perspektiv på olika utmaningar och framtidstankar. BID-modellen med dess sju steg och fem fokusområden har intensivt processats samt prövats fram med uppvisat lyckat resultat.”