Trafikverket förbättrar järnvägen mellan Ystad och Simrishamn

Järnvägen mellan Ystad och Simrishamn har fått en kraftig trafikökning de senaste åren och är i dag hårt belastad. Trafikverket gör nu stora insatser för att förbättra sträckan.

Under arbetet stängs all tågtrafik av på sträckan Simrishamn–Svarte från och med den 9 september till den 8 november. Det kommer finnas tågersättningsbuss till Svarte där byte sker till tåg för vidare resa mot Malmö. Tågersättningsbussen stannar vid varje ordinarie stationsort fram till Svarte. Skånetrafiken har även satt in extra bussar från både Simrishamn, Tomelilla och Ystad.

OBS: Avstängningen av tågtrafiken på sträckan Tomelilla–Simrishamn förlängs med cirka två veckor. Anledningen är förseningar av leveranser av material. Det betyder att tågtrafiken är igång igen mellan Tomelilla och Simrishamn först den 25 november. Buss kommer ersätta inställd tågtrafik. På sträckan Svarte–Ystad–Tomelilla öppnar tågtrafiken enligt plan den 9 november.

Längre restid

För dig som resenär innebär detta att din resa kommer ta längre tid. Det är därför viktigt att se över vilket resealternativ som fungerar bäst för just dig. För en del kan det smidigaste alternativet vara att ta bilen under dessa veckor för delar av sträckan eller hela sträckan, beroende på var du startar och slutar din resa.

Vi rekommenderar dig att söka din resa i Skånetrafikens reseplanerare innan du påbörjar din resa för att avgöra vilket resealternativ som passar dig bäst.

Har du frågor som gäller banarbetet?
Kontakta Trafikverkets kontaktcenter: 0771–921 921

Har du frågor som gäller ersättningstrafik och regionbussar?
Kontakta Skånetrafikens kundtjänst: 0771-77 77 77

Mer information om arbetet och ersättningstrafiken hittar du här:

Skånetrafiken

Trafikverket

Frågor och svar

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close