Västkustens stora sillfiskare leker Gud med Östersjöns ekosystem

Marint centrum i Simrishamn föreslår att foderfisket i Östersjön stoppas och att det svenska pelagiska fiskesystemet görs om.

I veckan har Sveriges radio (Kaliber) rapporterat om ett omfattande och systematiskt fusk av fångstrapporteringen inom det storskaliga svenska pelagiska fisket, det vill säga fisket efter sill och skarpsill till foder i Östersjön.

Att yrkesfisket lämnar fel uppgifter får allvarliga konsekvenser för forskarnas uppskattning av storleken på fiskbestånden. Dessa uppskattningar i sin tur ligger till grund för de vetenskapliga rekommendationerna i Internationella havsforskningsrådet (ICES) om hur mycket fiske havet tål, det vill säga hur stora fiskekvoterna ska vara. Därmed blir forskarnas råd om kvoterna felaktiga, vilket kan leda till utfiskning och att hela ekosystemet i Östersjön rubbas.

Viktig föda för torsken

Sill och skarpsill utgör viktig föda för torsken i Östersjön, vars tillstånd är så akut att EU-kommissionen i somras beslutade om nödstopp av torskfisket. Forskare och fiskare är eniga om att ett av den magra torskens största problem är undernäring och näringsbrist.

– Det omfattande foderfisket efter sill och skarpsill betyder i praktiken att den fisk som ska vara föda för Östersjöns torskbestånd, blir till fiskmat till laxar och minkar, samtidigt som torsken svälter, säger Madeleine Lundin, utvecklingsansvarig på Marint centrum och fortsätter:

– Är det så här vi räddar torsken?

Problemet ligger inte i kontrollen utan i systemet

Enligt Sveriges radio kan fusket ha pågått i 10 år – vilket sammanfaller med perioden som Sverige har haft ett system med köp och säljbara fiskerättigheter inom det pelagiska fisket.

– Vår bedömning är att de för Östersjön extremt stora fartygen, som har blivit resultatet av införandet av köp- och säljbara kvoter, är orsaken till felrapporteringarna, säger Vesa Tschernij, fiskeexpert vid Marint centrum, Simrishamns kommun.

– De har så stora landningar att man i praktiken inte kan kontrollera dem. Fiskaren kan utan risk för sanktioner redovisa fångsten så att den överensstämmer med sina ägda fiskerättigheter och på så vis maximera fångsten och, i nästa led, vinsten.

Just nu är ett förslag från Havs- och vattenmyndigheten förande en förlängning av det pelagiska om ytterligare 10 år ute på remiss.

– Kan vi förlänga ett system som dras med så omfattande fusk? Vi menar att man måste dra i handbromsen, fortsätter Tschernij.

Det lokala fisket efter sill till mänsklig konsumtion ingår inte

– Det är viktigt att poängtera att felaktigheterna inte har påträffats i det lokala fisket efter konsumtionssill, dvs sillfiske av det slag som vi har i Simrishamn och andra fiskekommuner längs Östersjön, säger Madeleine Lundin, Marint centrum. Dessa fångster sorteras i beredningsindustrin, vilket innebär att varje landad fisk kontrolleras och rapporteras till myndigheterna.

Givet vilka långgående konsekvenser de upptäckta felrapporteringarna får, behövs krafttag för att komma till rätta med problemen. Ökad kontroll inom dagens system har ingen realistisk chans att göra någon verklig skillnad, det behövs drastiska åtgärder.

”Bör stoppa foderfisket”

– Vi anser att Havs- och vattenmyndigheten bör stoppa foderfisket i Östersjön omgående, tills en solid plan för hur detta ska kunna undvikas framöver finns på plats. Likaså att remissen pausas, säger Vesa Tschernij.

I förra veckan bjöd Simrishamns kommun miljöminister Isabella Lövin till Simrishamn för att tala om havsmiljön och vikten av ett fungerande ekosystem för fiskets förvaltning vid konferensen Östersjöfiske2020 den 22 november.

– Vi hoppas på ministerns deltagande och en dialog kring vilka åtgärder regeringen avser införa för att hantera denna viktiga miljöfråga. Gör vi inget, sviker vi Östersjön, säger Madeleine Lundin.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close