Simrishamn stiger 51 placeringar i näringslivsranking

Simrishamns kommun stiger i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Simrishamns kommun stiger 51 placeringar i Svenskt näringslivs ranking. Både politikers och tjänstepersoners attityd till företagande är en parameter som stigit, liksom allmänhetens och medias attityd till företagande.

Skolans attityd till företagande stiger kraftigt. När det gäller företagarnas syn på kommunens tillämpning av lagar och regler samt på service information ger de ett bättre betyg på samtliga områden.
Företagens tillgång till kompetens har stigit och ligger nu precis på Sverigesnittet.

– För det sammanfattande omdömet – som utgör en tredjedel av hela underlaget i rankingen – stiger vår kommun med 0,4 enheter och närmar sig nu genomsnittet i landet, säger Lars Persson, näringslivsansvarig i Simrishamns kommun.

När det gäller företagarnas bedömning av sina egna initiativ för ett bättre företagsklimat stiger kommunen också kraftigt.

– Det är väldigt glädjande att vi börjar se resultat av det arbete som görs i kommunen. Sedan en tid tillbaka har kommunen tillsammans med företagare identifierat både styrkor och svagheter vad gäller näringslivet i kommunen. Denna grupp har gjort en lista med åtgärder och punkt efter punkt prickas av och det arbetet är i full gång. Det här är ett kvitto på att det går framåt. Roligt! säger Jeanette Ovesson, kommunstyrelsens ordförande (M) i Simrishamns kommun.

Läs hela rankingen här.