Du kan påverka framtidens vård och omsorg: ”Behöver hjälp med idéer”

En vård- och omsorgsplan fungerar som en vägledning för socialnämnden och socialförvaltningen vid kommande beslut och åtgärder under ett antal år framöver. Varje kommun ska ha en sådan plan. Planen som tas fram nu kommer att beslutas av socialnämnden under nästa höst.

– Ett arbete med att ta fram en plan är att försöka identifiera vad som blir viktigt i framtiden. Det kan vi inte göra själva, utan vi behöver hjälp med idéer och tankar från personer som är eller kommer vara berörda av vård och omsorg i framtiden, säger Stina Lundquist, socialchef i Simrishamns kommun.

Den första träffen kommer att vara som ett ”dialogcafé” den 10 oktober mellan klockan 14.00-17.00 på stadshuset i Simrishamn. Det kommer sen att vara tematräffar på biblioteket med möjlighet till fördjupade diskussioner.

– Vi har en plan nu, som vi trodde skulle gälla fram till 2022, men vi ser att den redan är inaktuell. Efterfrågan på särskilt boende har inte alls varit så stor som vi trodde när planen togs fram, säger Stina Lundquist.

Trygghetsboende och tillgängliga lägenheter har sannolikt haft betydelse för det.

– Vi vet att välfärdstekniken kommer att påverka oss. Vi har redan infört viss teknik i verksamheten och testar andra, säger Annika Forsgren, avdelningschef för vård och omsorg.

Vägledande vid införande och test är att välfärdstekniken ska öka självständighet och trygghet.

Vill du veta mer och följa arbetet med att ta fram planen? Kika in här!