Status för pågående och fortsatt utbyggnad av bredband

Kommunledningen och företrädare för IP-Only har träffats och diskuterat den pågående och fortsatta utbyggnaden av fiber i kommunen. När det gäller pågående projekt i södra kommundelen (Hammenhögsprojektet) bekräftade IP-Only att allt ska bli klart under kvartal ett nästa år, med eventuella undantag för inkoppling av fritidsboende som inte är på plats. Bästekilleprojektet i norr ska bli klart i år.

För utbyggnaden av de så kallade ”vita fläckarna”, alltså sådana områden där inga erbjudanden om fiberanslutning fåtts eller där utbyggnad inte påbörjats, hänvisade IP-Only till starten av Komstadprojektet som precis kommit igång. Komstadprojektet är första området ut bland de vita fläckarna och det område som IP-Only bygger utan stöd från kommunen. Eftersom kostnaderna för bland annat Hammenhögsprojektet blivit högre än förväntat vill IP-Only utvärdera hur det går i Komstad innan bolaget kan göra en säker bedömning av hur mycket medfinansiering som behövs för övriga vita fläckar. Utvärderingen kommer att ske under de närmaste veckorna, därefter blir det ett nytt möte med kommunen innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen igen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close