Tyck till om kommunens arkitektur- och kulturmiljöprogram!

Tyck till om kommunens arkitektur- och kulturmiljöprogram!

Det är dags att peka ut platser att bevara eller utveckla i kommunen. Nu kan du som medborgare få möjlighet att tipsa Simrishamns kommun om värdefulla platser.

Simrishamns kommun besitter många unika kulturhistoriska värden att värna om. Därför arbetar Simrishamns kommun med att ta fram ett arkitektur- och kulturmiljöprogram.

18 byar

Det första steget i framtagandet av arkitektur- och kulturmiljöprogrammet var en inventering som skedde under september och oktober månader i arton av kommunens byar. Nu vill kommunen ha hjälp av medborgarna att kartlägga landskap och bebyggelsestrukturer.

– Med start under vecka 47 har medborgarna möjlighet att delta en digital dialog via kommunens hemsida, berättar Ina Jacobsen, planarkitekt och ansvarig för arbetet med arkitektur- och kulturmiljöprogrammet på Simrishamns kommun.

Besökaren på hemsidan får möjlighet att sätta ut två sorters markeringar på en karta. Den första markeringen handlar om närmiljön. Uppgiften är att sätta en markering på en plats som man tycker är fin, en byggnad eller hussamling som är viktig att bevara eller besökarens favoritvy över landskapet. Den andra är att sätta en markering på den plats i närmiljön som man tycker lämpar sig för nybyggnation och bebyggelseutveckling.
– Den som inte har tillgång till dator eller eller på annat sätt känner behov av vägledning med uppgiften, är välkommen att besöka stadshuset på Stortorget i Simrishamn, säger Ina Jacobsen.

Samråd under våren

Underlaget kommer att användas i det fortsatta arbetet med framtagandet av arkitektur- och kulturmiljöprogrammet.
– Under nästa år kommer programmet att ställas ut i sin helhet och då finns goda möjligheter att tycka till om innehållet, säger Ina Jacobsen.

Här kan du läsa mer och även komma till den digitala kartan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close