Simrishamns kommuns miljöpris går till Bertils’son i Bästekille

Simrishamns kommuns miljöpris går till Bertils’son i Bästekille

Miljöpriset i Simrishamns kommun 2019 går till far och son Bertil Andersson och David Bertilsson i Bästekille för sitt mångåriga engagemang i strävan att erbjuda lokalt producerade och giftfritt odlade livsmedel direkt till lokala konsumenter utan mellanhänder eller klimatpåverkande extra transporter.

Morgondagens kommunala reningsverk, Marint centrum, naturvårdsprogram, båtbottentvätt, naturskola, tankställe för biogas, sea-bin i hamnen, el-laddstolpar och elfordon, fossilfritt fastighetsbestånd, naturreservat, bekämpande av främmande arter, fiskerikonferenser, erosionsskadearbete; ett omfattande miljömålsarbete – det är många insatser Simrishamns kommun gör på miljöns område.

”Visar vägen för andra”

Nu har kommunen utsett vinnaren av miljöpriset 2019: far och son Bertil Andersson och David Bertilsson i Bästekille.

Motiveringen lyder: “Far och son Bertil Andersson och David Bertilsson i Bästekille tilldelas att dela på årets miljöpris i kommunen. Under många års tid har Bertil i Bästekille enträget brukat och salufört produkter från den egna gården. Gårdsbutiken i det gamla andelsfryshuset är alltid öppen för kunder. I och med generationsskiftet och Krav-certifieringen, är det en viktig markering att ge miljöpriset till brukarna, för att inspirera fler lokala odlare. Gården består av potatis-, grönsaks- och växtodling, äggproduktion samt nötkreatur. I dag marknadsför sig David som ”Bertils’son i Bästekille”. Bertil Andersson var med och startade Reko-ringen i Simrishamn, som nu även finns i Ystad.

Krav-märkt och ekologisk livsmedelsproduktion gynnar närmiljön och likaså gör lokal försäljning av jordbruksprodukter. Reko-ringar med syftet att skapa lokala marknader där jordbruksprodukter går direkt från producent till konsument lokalt utan mellanhänder och onödiga klimatbelastande extra transporter samt med ett minimerande av matspill, är helt i anda med hur framtida miljöanpassade system bör se ut för att vara hållbara. Det är viktiga insatser i att skydda naturmiljön och minska klimatutsläppen. Goda småskaliga exempel visar vägen för andra.

10 000 kronor i prispengar

Miljöpriset som Simrishamns kommun utdelar vill uppmärksamma enskilda eller näringsidkare som värnar om miljön:

– Årets pristagare har tagit detta till en nivå där man värnar om miljön på flera plan, säger Carl-Göran Svensson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden som delar ut priset. Hela kedjan från odling och försäljning till leverans sker med stor omtanke om miljön och att naturens resurser utnyttjas på ett fördelaktigt sätt.

– Miljöarbete är en del i en växande insikt och en del i hur framtida generationer ska kunna ta del av naturens alla möjligheter att odla i samklang med vad moder natur tål. Årets pristagare har anammat och utvecklat detta förhållningssätt. De är föregångare och föredömen, avslutar Carl-Göran Svensson.

Vid inledningen av kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset den 16 december delades miljöpriset på 10 000 kronor ut.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close