Enkät om biblioteksbussen ger både beröm och ny turlista

Högtidsstund. Fantastiskt. Toppen. Det bästa som har hänt i byn. Imponerad. Vad är det som beskrivs i så positiva ordalag? Jo, det är Simrishamns kommuns biblioteksbuss.

Under hösten bjöd biblioteket in bussbesökarna att tycka till om och utvärdera verksamheten när den nu varit igång ett tag. Nu är enkätsvaren sammanställda och resultatet glädjande.

Helhetsbetyget landade på 3,8 av 4, svarsgraden var hög – ungefär tre av fyra bussbesökare svarade på enkäten – och i de öppna kommentarerna var det många glada och nöjda tillrop.

– Det är ett kvitto på att verksamheten är uppskattad ute i byarna, säger Kate Visonj, bibliotekarie som också kör biblioteksbussen.

Snabbt etablerad

För litet mer än ett och halvt år sedan började biblioteksbussen rulla och redan efter tre månader utökades tidtabellen. I dag trafikerar den 20 byar, 18 förskolor och fyra särskilda boenden runt om i Simrishamns kommun.

Undersökningen visar att besökarna i byarna, som enkäten riktade sig till, är nöjda med biblioteksbussen och servicen. Både tiden på dagen biblioteket kommer till byn och hur ofta den kommer uppskattas och en majoritet av de som besvarat enkäten säger att de besöker bussen vid varje besök.

Men inget är så bra att det inte kan bli bättre:

– Biblioteksbussbesökarna i Gärsnäs önskar en senare besökstid. Detta hade vi som arbetar med bussen på känn sedan tidigare, men det är bra att få bekräftelse och ha det med i underlag i förbättringsarbetet, säger Kate Visonj.

Ny turlista från februari

Även om en stor majoritet var nöjda med sin hållplatstid, kommer en del förändringar att ske i nästa turlista som börjar gälla från och med februari.

– I stället för att köra relativt långa turer till byarna tre dagar i veckan, kommer vi att köra lite kortare turer uppdelade på fyra dagar istället. På så vis får Gärsnäs senarelagt sitt besök och de byar som tidigare fick besök först på dagen får alla en lite senare tid, säger Kate Visonj.

Hon menar att även om man visat sig vara nöjda med tiderna, kan det bero på att tiden passar dem som haft möjlighet att komma till bussen och svara på enkäten:

– En klar majoritet av de svarande var pensionärer. Var tionde var barn eller föräldrar som lånade till eller med sina småbarn.

– Vi hoppas att kunna nå fler barn och unga med den nya turlistan. De barn vi har pratat med har berättat att de ibland inte hinner hem från fritids till vår buss, säger Kate Visonj.

Ny hållplats

En annan förändring i turlistan är att en ny hållplats har tillkommit efter önskemål. Hannas kommer från och med februari att besökas var fjortonde dag. Samtidigt dras hållplatsen i Östra Hoby in eftersom för få besökt bussen där.

– Vi måste vara flexibla och resurseffektiva. Fungerar inte en hållplats får vi testa något annat. Efter att ha kört till samma hållplatser i ett och ett halvt år, har vi nu bestämt oss för att ge ut tre turlistor om året. Så ändras behoven i Östra Hoby kan hållplatsen komma tillbaka, säger Kate Visonj.

Viktig mötesplats i byarna

Det vanligaste skälet till att man besöker biblioteksbussen är inte helt oväntat för att låna och lämna medier. Men på tydlig andra plats kommer svarsalternativet ”biblioteksbussen som mötesplats”, något som också lyfts fram i de kommentarer som lämnats.

– I Brantevik till exempel, där har man ”Bokbussfika” på vandrarhemmet efter nästan varje bussbesök, tipsar varandra om böcker och umgås. I andra byar finns det de som sällan lånar, men som gärna sätter sig i bussens soffa och passar på att prata med grannarna som ska lämna och låna, berättar Kate Visonj.

Nästan en av fem som svarat på enkäten har dessutom passat på att lära sig mer om sin smarta telefon eller surfplatta på bussen. Att detta med informationsteknik är något som ingår i bibliotekets uppdrag är det alltså fler och fler som börjar känna till – och efterfråga.

Kvinnor i majoritet

Besökarna på biblioteksbussen följer trenden i resten av Sverige: kvinnor besöker biblioteket i högre utsträckning än män. Tre av fyra som svarat på enkäten är kvinnor, och bilden motsvarar medarbetarnas egen bild av besökarna.

– Kvinnor är även något mer nöjda med vårt utbud av medier, de hade ett snitt på 3,39 av 4, medan män gav snittbetyget 3,15. Vad som är hönan och ägget här tål att grunnas på, säger Kate Visonj.

En del har lämnat kommentarer om att urvalet av böcker känns igen och inte förnyas tillräckligt snabbt. Problemet är enligt Kate Visonj att bussens storlek gör att man lätt känner igen titlarna på hyllorna om man är ”stammis”, men att medarbetarna, som ett resultat av enkäten, redan börjat att arbeta mer med att byta ut delar av det som erbjuds.

– En annan sak vi måste bli bättre på är att informera om att bussen har en lift för rullstolar. Bara tjugo procent av de som svarade på enkäten kände till detta, så det är bara att göra om och göra rätt med den informationen.

Bläddra i den nya turlistan här: Biblioteksbussens turlista 1 februari till 31 maj 2020

Ladda ner den nya turlistan här: Biblioteksbussens turlista 1 februari till 31 maj 2020

Ta del av enkätsammanställningen här: Biblioteksbussens enkät hösten 2019

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close