;

Hög tid att söka pengar från Sten K. Johnsson stiftelse

Hög tid att söka pengar från Sten K. Johnsson stiftelse

Sten K. Johnsons stiftelse delar ut stipendier inom sju områden.

Stipendium kan sökas för ett konkret, noggrant definierat projekt med specificerad och tydlig projektplan, ett konkret formulerat mål, tidplan och budget. Ansökningarna kommer även att bedömas utifrån kriterier såsom nytänkande, samhällsnytta och gränsöverskridande. Storleken på stipendierna är mellan 15 000 kronor och 300 000 kronor. Den som söker måste bo och/eller vara verksam i Skåne. Sedan 2013 har stiftelsen delat ut 51 miljoner kr till 408 stipendiater.

Ansökningstiden går ut 13 februari kl. 12.

Läs mer här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close