;

Tack för ditt engagemang! Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet rullar vidare.

Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet rullar vidare – tack för dina inspel under hösten på vår karta på hemsidan.

Under hösten kunde du göra din röst hörd på hemsidan. På en karta fick du tillfälle att peka ut en vacker plats eller byggnad som är värd att bevara men också markera en punkt lämplig för bebyggelseutveckling eller nybyggnation. I båda fallen med eller utan kommentar.

Åsikter kring vikten av att bevara arkitektur i byar som Vitaby och Borrby kom, men störst fokus riktades mot Kivik. I Kiviksområdet ansåg en större del av deltagarna att det både finns vackra miljöer som är viktiga att bevara samtidigt som området lämpar sig väl för nybyggnation och bebyggelseutveckling.

Resultatet kommer nu att användas som underlag i det fortsatta arbetet med att ta fram ett arkitektur- och kulturmiljöprogram för vår kommun. Läs mer om detta på simrishamn.se/akp.

Tack för dina viktiga bidrag!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close